Xuất bản thông tin

null ĐTN Quân sự Tỉnh: Tập huấn trang bị nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên; triển khai mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

ĐTN Quân sự Tỉnh: Tập huấn trang bị nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên; triển khai mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2023

Ngày 09/3/2023, tại Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị đã tổ chức tập huấn trang bị nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên năm 2023 cho hơn 40 cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Bộ CHQS Tỉnh.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tập huấn

Tiến hành trong 02 ngày 09 và 10/3/2023, lớp tập huấn trang bị những kiến thức về nghiệp vụ công tác Đoàn, kỹ năng tổ chức các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên cho đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên ưu tú có năng khiếu. Tập trung vào các nội dung: Thông tư 164/2018/TT-BQP ngày 01/12/2018 của Bộ Quốc phòng và định hướng tổ chức nghiên cứu khoa học, tham gia giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” trong Quân đội; Hệ thống văn kiện, sổ sách; hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng, khen thưởng tổ chức Đoàn, cán bộ đoàn viên, thanh niên và chế độ báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Quân đội; Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục, tư tưởng, kỷ luật trong thanh niên Quân đội hiện nay,...

Các đồng chí tham gia lớp tập huấn được thống nhất, cụ thể hóa các nội dung, giải đáp các vấn đề còn vướng mắc khi tiến hành các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong Bộ CHQS Tỉnh. Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn là dịp để cán bộ, đoàn viên thanh niên gặp gỡ, trao đổi thực tiễn, kinh nghiệm hoạt động, tạo sự gắn kết giữa các cơ sở đoàn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn tại các cơ quan, đơn vị.

Kết thúc lớp tập huấn, Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh cũng đã tổ chức Hội nghị triển khai mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” trong Bộ CHQS Tỉnh năm 2023.

Ảnh: Triển khai mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động”

Qua triển khai, đã nhấn mạnh các nội dung quan trọng, định hướng việc tổ chức thực hiện mô hình phù hợp với từng Đoàn cơ sở trong năm 2023. Trong tâm là chủ động thực hiện quản lý đoàn viên, nắm bắt tình hình đoàn viên, thanh niên; chủ động xây dựng và thực hiện chương trình công tác; chủ động tham mưu với cấp ủy, chỉ huy đơn vị và phối hợp với các tổ chức có liên quan, thể hiện vai trò, tính chủ động của tổ chức Đoàn, xây dựng Đoàn cơ sở vững mạnh./.

Thanh Bạch - Bộ CHQS Tỉnh (TCKT)