Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự: Tăng cường củng cố các loại hình thanh niên trong trường học

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Huyện Hồng Ngự: Tăng cường củng cố các loại hình thanh niên trong trường học

Nhằm nắm bắt tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên trong các trường THPT trên địa bàn cũng như thành lập và duy trì tổ chức hoạt động các CLB, tổ, đội, nhóm theo sở thích.

Ngày từ đầu năm học, Ủy ban Hội Huyện Hồng Ngự đã chỉ đạo Hội LHTN trong các trường THPT tiến hành rà soát, nắm bắt tình hình thanh niên, tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên trên cơ sở thành lập các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm có cùng chung niềm đam mê, sở thích. Đồng thời đánh giá chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ cũ để duy trì hoặc khai tử. Qua đó, Hội LHTN các trường đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, Ban Giám hiệu trường thành lập nhiều CLB, tổ, đội, nhóm hoạt động hiệu quả, thiết thực như: CLB kỹ năng, CLB khởi nghiệp; CLB tình nguyện; CLB sáng tạo, CLB Văn nghệ - Thể thao và nhiều CLB theo sở thích khác; song song đó nhân dịp các ngày lễ trọng đại của đất nước, Ủy ban Hội các trường còn tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao trong cán bộ, hội viên và thanh niên với mục đích giao lưu và hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Một số hình ảnh nổi bật

Thông qua hoạt động nhằm giúp các bạn thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong học tập và nhiều lĩnh vực khác góp phần xây dựng lớp thanh niên trong thời đại mới.

                                                                                                   Văn Yêm