Xuất bản thông tin

null Bản tin Sa Đéc: trao danh sách Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Bản tin Sa Đéc: trao danh sách Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, tạo phong trào thi đua lao động, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong đoàn viên. Ban Thường vụ Thành đoàn đã tập trung chỉ đạo và triển khai đến 100% các cấp bộ Đoàn trên địa bàn thành phố Sa Đéc tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(26/3/1931 – 26/3/2023).

Trong dịp này, các cơ sở Đoàn trong Thành phố đã tổ chức Lễ trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng ở cơ sở, buổi lễ được tổ chức đảm bảo trang trọng, thiết thực và hiệu quả, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu sắc trong đoàn viên, thanh niên. Kết quả trong Quý I/2023, các cấp bộ Đoàn toàn thành phố đã giới thiệu 125 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

Việc thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao chất lượng nguồn đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng đồng thời góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”./.

Ảnh: Đoàn ủy Công an Tổ chức Trao DS cho cấp ủy Đảng

Ảnh: Trao danh sách tại xã Tân Phú Đông

Ảnh: Trao danh sách tại phường Tân Quy Đông

Ảnh: trao danh sách tại phường 1

Thành đoàn Sa Đéc