Xuất bản thông tin

null Châu Thành: Đoàn viên, thanh niên Công an huyện Châu Thành hưởng ứng “Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến” trong Tháng Thanh niên 2023

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Châu Thành: Đoàn viên, thanh niên Công an huyện Châu Thành hưởng ứng “Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến” trong Tháng Thanh niên 2023

Thực hiện chỉ đạo của Công an Tỉnh về việc tổ chức Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023. Trong 02 ngày (18 và 19/3/2023), Đoàn Thanh niên Công an Huyện đã phối hợp với đội nghiệp vụ, các xã đoàn trên địa Huyện thực hiện một số hoạt động cụ thể như sau:

1. Phối hợp, Đội CSQLHC về TTXH, Đoàn trường THPT Châu Thành 2, Xã Đoàn An Khánh, An Phú Thuận tổ chức buổi tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt sử dụng sử dụng phần mềm VNeID cho giáo viên, học sinh và người dân trên địa bàn xã. Kết quả:

            - Tại trường THPT Châu Thành 2, đã tổ chức tuyên truyền về quyền lợi và giá trị của tài khoản định danh điện tử, việc cài đặt ứng dung VNeID, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến của công dân, cho 100 lượt giáo viên, học sinh, qua đó lồng ghép tuyên truyền pháp luật về TTATGT.

            - Tại xã An Phú Thuận và xã An Khánh đã tổ chức tại bộ phận 01 cửa của xã và trực tiếp đến từng nhà của người dân trên bàn, để hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VneID được 60 trường hợp.

            2. Phối hợp với Xã Đoàn Tân Phú, tổ chức cấp Căn cước công dân tại nhà cho người già, người khuyết tật, bị bệnh đi lại khó khăn trên địa bàn Xã, được 18 trường hợp.

             Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực vừa thể hiện tính xung kích của đoàn viên, thanh niên vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành trong công cuộc hiện đại hoá các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và tích cực hưởng ứng chủ đề của Tháng Thanh niên năm 2023.

Một số hình ảnh nổi bật

Đoàn Cơ sở Công an Huyện Châu Thành