Xuất bản thông tin

null ĐKCCQ Tỉnh: Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng lần thứ 14 năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

ĐKCCQ Tỉnh: Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng lần thứ 14 năm 2023

Ngày 04/3/2023, Ban thường vụ Đoàn Khối phối hợp với Ban thường vụ Huyện Đoàn Châu Thành tổ chức Hoạt động Kỳ nghỉ hồng lần thứ 14 tại trường THCS An Phú Thuận, xã An Phú Thuận, huyện Châu Thành. Hoạt động đã thu hút hơn 50 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Ảnh: Ra quân hoạt động

Ban thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh đã trao tặng một số công trình, phần việc như:

- Trao tặng thiết bị thu gom và hố phân hữu cơ từ chất thải thực phẩm trị giá 50 triệu đồng.

-  ặng 10 phần quà tặng gia đình chính sách trị giá 10 triệu đồng.

- Tặng 01 tuyến đường hoa thanh niên trị giá 12 triệu đồng.

- Tặng 200 lá cờ Tổ quốc trị giá 3 triệu đồng.

- Tặng 1,5 tấn túi nilon tự huỷ sinh học, 1.500 túi vải và 150 giỏ xách đi chợ cho các tiểu thương và người dân trị giá 200 triệu.

- Tặng 200 phần quà cho học sinh trong chương trình “Đổi rác thải nhựa nhận quà”.

Ảnh 2: Ảnh Trao tặng túi, giỏ.

Hoạt động đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Cụ thể hóa các hoạt động xã hội tình nguyện bằng những công trình, phần việc cụ thể mang đậm dấu ấn của Tuổi trẻ Đoàn Khối.

Đoàn Khối  CCQ Tỉnh (TCKT)