Xuất bản thông tin

null ĐKCCQ Tỉnh: Trên 50 ĐVTN tham gia “Hành trình đến với Bảo tàng năm 2023”

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

ĐKCCQ Tỉnh: Trên 50 ĐVTN tham gia “Hành trình đến với Bảo tàng năm 2023”

Ngày 10/3/2023, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh tổ chức hoạt động “Hành trình đến với Bảo tàng năm 2023”, thu hút trên 50 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Ảnh: Quang cảnh “Hành trình đến với Bảo tàng năm 2023

Đến với Bảo tàng tỉnh Đồng Tháp các bạn đoàn viên, thanh niên đã được nghe thuyết minh, trao đổi thực tế và nghiên cứu, tìm hiểu những giá trị lịch sử to lớn của dân tộc được lưu giữ tại các bảo tàng và cùng nhau tham quan bảo tàng.

Ảnh: ĐVTN tham quan bảo tàng

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa của quê hương; nâng cao nhận thức và khơi dậy trong đoàn viên, thanh niên niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc; tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tìm hiểu và khám phá những giá trị lịch sử to lớn của dân tộc được lưu giữ tại các bảo tàng.

Đoàn Khối  CCQ Tỉnh (TCKT)