Xuất bản thông tin

null Huyện Hồng Ngự: Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ lần thứ 2 năm 2023 với chủ đề “Chiền thắng ngày 30/4/1975 – cuộc chiến chấn động địa cầu”

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Huyện Hồng Ngự: Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ lần thứ 2 năm 2023 với chủ đề “Chiền thắng ngày 30/4/1975 – cuộc chiến chấn động địa cầu”

Sáng ngày 10/4/2023, tại hội trường khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Ban Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ tổ chức sinh hoạt CLB Lý luận trẻ lần thứ II/2023 với chủ đề “Chiến thắng ngày 30/4/1975 – Cuộc chiến chấn động địa cầu”. Dự buổi sinh hoạt có đồng chí Phạm Văn Yêm, Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ và các thành viên trong Câu lạc bộ.

Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí thành viên trong CLB được nghe anh Phạm Văn Yêm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nêu ý nghĩa lịch sử của ngày 30/4/1975: Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.  Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

Hàng năm, tuổi trẻ huyện Hồng Ngự cùng với tuổi trẻ cả nước luôn ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày 30/4/1975 bằng các công trình, phần việc thiết thực, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt

Anh Phạm Văn Yêm, Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ đề nghị các thành viên  CLB và các cơ sở Đoàn trong toàn huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên về ý nghĩa ngày chiến thắng 30/4/1975, cuộc chiến giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, đặc biệt là ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền./.

                                                                                                               Văn Yêm - BTG