Xuất bản thông tin

null Châu Thành: Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 cho cán bộ đoàn

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Châu Thành: Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 cho cán bộ đoàn

Sáng ngày 28 tháng 3 năm 2023, tại Hội trường B Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn Tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027 với sự tham gia của hơn 90 cán bộ Đoàn trên địa bàn Huyện.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị triển khai

Đồng chí Nguyễn Minh Đầy, Phó Bí thư Huyện đoàn, chủ trì hội nghị đã thông tin tóm tắt các nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Các nội dung trọng tâm trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Định hướng các hình thức tuyên truyền Nghị quyết hiệu quả,  các giải pháp, mô hình cụ thể sẽ được triển khai thực hiện trong thời gian tới, quan tâm, nghiên cứu cụ thể hóa Nghị quyết bằng các hoạt động, phong trào thiết thực, phù hợp, thường xuyên lồng ghép đưa các nội dung cốt lõi của Nghị quyết vào các chương trình sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề, các lớp nhận thức về Đoàn, triển khai các bài học lý luận chính trị để đoàn viên, thanh niên thấm nhuần, nắm vững các nội dung của Nghị quyết. Bên cạnh đó tham gia kiểm tra trực tuyến đạt hiệu quả  cao.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Minh Đầy Phó Bí thư Huyện đoàn triển khai hội nghị

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027 vào cuộc sống./.

Như Ý – HĐ Châu Thành