Xuất bản thông tin

null Tam Nông: Tổ chức hoạt động nâng cao năng lực số cho ĐVTN.

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Tam Nông: Tổ chức hoạt động nâng cao năng lực số cho ĐVTN.

Ngày 07/4/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tam Nông phối hợp cùng Ngân hàng Vietcombank tổ chức hoạt động nâng cao năng lực số cho trên 50 ĐVTN trên địa bàn huyện.

Tại đây, ĐVTN đã được hướng dẫn cụ thể cách thức cài đặt App Thanh niên Việt Nam, ứng dụng VneID, e-DongThap, ứng dụng y tế Đồng Tháp, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử, cài đặt App Vietcombank, mở tài khoản trực tuyến và thanh toán trực tuyến,…

Một số hình ảnh về buổi tập huấn

 

Đây là một hoạt động nhằm đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch số 300-KH/TĐTN-PT của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về Chuyển đổi số trên địa bàn Tỉnh và năm chủ đề 2023 của huyện “Chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn”.

Tuyết Ngọc – HĐ Tam Nông