Xuất bản thông tin

null Tam Nông: Tổ chức Hội nghị triển khai 04 tiêu chí giá trị hình mẫu Thanh niên Đồng Tháp và huyện Tam Nông năm 2023.

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Tam Nông: Tổ chức Hội nghị triển khai 04 tiêu chí giá trị hình mẫu Thanh niên Đồng Tháp và huyện Tam Nông năm 2023.

Chiều ngày 07/4/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức Hội nghị triển khai 04 tiêu chí giá trị hình mẫu Thanh niên Đồng Tháp và huyện Tam Nông năm 2023 cho trên 50 cán bộ, đoàn viên thanh niên tham dự.

Nhằm từng bước thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tam Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI về xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 20/12/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông về việc triển khai thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2022 – 2030” trên địa bàn huyện Tam Nông. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã xây dựng và tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Tam Nông” gắn với thực hiện chủ đề công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Tam Nông năm 2023 “Chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn”.

Trên nền tảng các giá trị “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện Tam Nông, thanh niên Tam Nông tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” với 04 tiêu chí: Tiên phong hành động, sáng tạo không ngừng, giàu lòng yêu nước, kỹ năng phù hợp. Đồng thời, triển khai 04 tiêu chí giá trị hình mẫu Thanh niên Đồng Tháp năm 2023.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Qua Hội nghị này, đã góp phần xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới với năng lực, phẩm chất, bản lĩnh đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển quê hương Tam Nông, góp phần xây dựng lớp thanh niên Tam Nông “Nghĩa tình – năng động – sáng tạo”./.

Tuyết Ngọc – HĐ Tam Nông