Xuất bản thông tin

null TÂN HỒNG: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TINH THẦN HỌC TẬP SUỐT ĐỜI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH” CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

TÂN HỒNG: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHUYÊN ĐỀ “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TINH THẦN HỌC TẬP SUỐT ĐỜI CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH” CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

Tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 31-HD/TĐTN - BTG, ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn về hướng dẫn học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022 - 2026Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, có bản lĩnh và khát vọng cống hiến, vươn lên. Ngày 10/4/2023, BTV Huyện Đoàn Tân Hồng đã tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho 65 đoàn viên thanh niên tham gia.

          Tại hội nghị, Đồng chí Trần Tấn Dương – Uỷ viên Thường vụ Huyện đoàn đã triển khai tới ĐVTN với chủ đề “Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Thông qua những câu chuyện gần gũi, nhưng rất cao quý về Bác Hồ, đồng chí đã nêu lên tư tưởng, đạo đức, tác phong, phong cách tạo nên nhân cách mẫu mực Hồ Chí Minh. Đông chí đã phân tích, lý giải sâu sắc, xúc tích về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác thông qua các mẩu chuyện về Bác.

Một số hình ảnh về tấm gương

Tự học và học tập suốt đời là luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự học có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những nhân tố quyết định tạo nên trí tuệ. Bằng tấm gương tự học và học tập suốt đời, Bác Hồ đã để lại nhiều bài học và những kinh nghiệm quý báu, đặc biệt cho thế hệ trẻ hôm nay, những người chủ tương lai của đất nước, đang đứng trước những thời cơ, thách thức và vận hội mới.

                                                                                                                                       HĐ Tân Hồng