Xuất bản thông tin

null Châu Thành: Thực hiện và nhân rộng mô hình Nhà tôi có treo ảnh Bác Hồ gắn với Tủ sách điện tử về Bác

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Châu Thành: Thực hiện và nhân rộng mô hình Nhà tôi có treo ảnh Bác Hồ gắn với Tủ sách điện tử về Bác

Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/ĐTN ngày 20/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện đoàn về việc thực hiện mô hình “Nhà tôi có treo ảnh Bác Hồ” gắn với “Tủ sách điện tử về Bác” năm 2023, ngày 04/3/2023 tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên huyện Châu Thành năm 2023 được tổ chức tại xã An Phú Thuận, Ban Thường vụ Huyện đoàn ra mắt mô hình “Nhà tôi có treo ảnh Bác Hồ” dành tặng 10 ảnh Bác Hồ có tích hợp mã QR “Tủ sách điện tử về Bác” cho các đồng chí là Bí thư Chi đoàn trên địa bàn xã An Phú Thuận và tính đến nay mô hình này đã được nhân rộng trên toàn địa bàn Huyện.

Theo đó, bước đầu Ban Thường vụ Huyện đoàn dành tặng trên 100 tấm ảnh Bác Hồ có tích hợp mã QR “Tủ sách điện tử về Bác” cho các đồng chí là Bí thư Chi đoàn trên địa bàn Huyện. Mã QR tích hợp các tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh – anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới; chứa đựng những tác phẩm, bài viết nổi bật trong quá trình hoạt động cách mạng của Bác Hồ; các tác phẩm viết về Bác; chuyên đề học tập và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, về khát vọng cống hiến và xây dựng đất nước. Đồng thời, mã QR chứa đựng những tấm gương thanh niên tiêu biểu, tiên tiến làm theo lời Bác trên địa bàn Huyện được biểu dương năm 2022.

Mô hình vận dụng sáng tạo của việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong chuyển tải các thông tin, tư liệu về Bác. Qua đó, thể hiện sự tôn kính của thế hệ trẻ, của lực lượng cán bộ Đoàn đương nhiệm đối với Bác Hồ kính yêu góp phần xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cán bộ Đoản đặc biệt là các tác phẩm viết về Bác, giúp bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh nổi bật của hoạt động

Hoàng Duy – Huyện đoàn Châu Thành