Xuất bản thông tin

null Thanh Bình: Ra mắt mô hình Thứ tư Ngày không viết và Ngày không hẹn tại xã Tân Long

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Thanh Bình: Ra mắt mô hình Thứ tư Ngày không viết và Ngày không hẹn tại xã Tân Long

Nhằm mục đích giúp đỡ người dân viết hồ sơ nhanh chóng và không tính phí, trả kết quả ngay đối với một số thủ tục hành chính nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong công tác cải cách hành chính. Sáng ngày 29/3/2023, UBND xã Tân Long phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Xã tổ chức ra mắt mô hình Thứ tư “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn”. Tham dự buổi lễ có ông Phan Văn Kiệt - Giám đốc bưu điện huyện Thanh Bình; đại diện lãnh đạo Đảng Ủy, UBND, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, bà con nhân dân địa phương.

Tại buổi lễ, đại diện Lãnh đạo UBND xã Tân Long công bố Quyết định thành lập ra mắt mô hình thứ tư “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” xã Tân Long và ra mắt tổ mô hình gồm 8 thành viên. Theo đó, mô hình được thực hiện vào thứ tư hằng tuần, trên nguyên tắc tự nguyện, hỗ trợ lẫn nhau nhằm giúp đỡ người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Thông qua hoạt động mô hình nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, chất lượng dịch vụ công; nâng cao chất lượng phục vụ tốt nhất cho tổ chức, công dân; phát huy tối đa hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân; hỗ trợ, giới thiệu người dân biết đến việc nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên, thanh niên, rút ngắn thời gian người dân với yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

KIM NGÂN – CTV HĐ THANH BÌNH