Xuất bản thông tin

null Châu Thành: ra mắt câu lạc bộ việc làm thanh niên gắn với chuyển đổi số tại xã tân nhuận đông

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Châu Thành: ra mắt câu lạc bộ việc làm thanh niên gắn với chuyển đổi số tại xã tân nhuận đông

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tính tiên phong, sáng tạo của cán bộ, đoàn viên, thanh niên và học sinh trong trong việc chung tay thực hiện phát triển chính quyền số, kinh tế số. Ngày 17 tháng 4 năm 2023 Hội LHTN Việt Nam xã phối hợp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Tân Nhuận Đông ra mắt Câu lạc bộ “VIỆC LÀM THANH NIÊN” xã Tân Nhuận Đông, giới thiệu mã QR Code tra cứu tìm hiểu thông tin đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp…

Câu lạc bộ “ VIỆC LÀM THANH NIÊN” xã Tân Nhuận Đông được thành lập với mục tiêu: Đẩy mạnh và tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến tận người dân các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Đồng thời cung cấp thông tin các chương trình tuyển sinh, đào tạo, học tập giúp các em học sinh, thanh niên định hướng lựa chọn ngành nghề, chương trình đào tạo phù hợp với khả năng của bản thân và đáp ứng được nhu cầu lao động việc làm của xã hội hiện nay. Bên cạnh đó còn trợ giúp cho thanh niên yếu thế, vi phạm pháp luật ở địa phương tham gia các chương trình việc làm, các chính sách hỗ trợ, tái hoà nhập cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

            Đặc biệt trong công tác tư vấn, tuyên truyền về chính sách đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài: thông tin đầy đủ cho người lao động về nhu cầu, điều kiện thị trường, tiêu chuẩn tuyển chọn lao động để người lao động chủ động đầu tư học tập, nâng cao trình độ nghề nghiệp, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu thị trường lao động quốc tế; xem xét lựa chọn những thị trường mang tính ổn định, tạo thu nhập. Tạo "cầu nối" giữa doanh nghiệp hoạt động dịch vụ cung ứng lao động và người lao động. Đồng thời, tuyên truyền các chủ trương, chính sách hỗ trợ để người lao động nắm rõ, tránh tình trạng làm việc, cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài hoặc tham gia qua các công ty môi giới không đúng chức năng, đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động.

            Với những mục tiêu trên, nền tảng chuyển đổi số (ứng dụng mã QR Code) là phương tiện thuận lợi, là xu thế tất yếu và rất cần thiết nhằm làm thay đổi phương thức quản lý, nâng cao năng lực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia, tiếp cận các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, khởi nghiệp… bảo vệ quyền và lợi ích của người dân, đoàn viên, thanh niên./.

              Một số hình ảnh nổi bật

 

    Xã Đoàn Tân Nhuận Đông