Xuất bản thông tin

null Huyện Tam Nông triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh năm 2023 cho cán bộ đoàn.

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Huyện Tam Nông triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh năm 2023 cho cán bộ đoàn.

Việc học tập, làm việc theo gương Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên đối với mỗi cá nhân, tổ chức. Ngày 12/4/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh năm 2023 cho 48 cán bộ đoàn trên địa bàn huyện.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hiếu – Phó Bí thư Huyện đoàn đã triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương”. Qua đợt học tập chuyên đề năm 2023, các cán bộ đoàn các cấp đã nhận thức rõ hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đặc biệt là nội dung chuyên đề năm 2023, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chính trị, tư tưởng, nhận thức, giúp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, cơ quan, đơn vị đạt hiệu quả hơn.

Một số hình ảnh tại buổi triển khai chuyên đề

 

Tuyết Ngọc - HĐ Tam Nông