Xuất bản thông tin

null ĐTN BĐBP Tỉnh: Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ lần thứ nhất năm 2023

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

ĐTN BĐBP Tỉnh: Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ lần thứ nhất năm 2023

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Bộ đội Biên phòng Tỉnh (BĐBP) năm 2023. Vừa qua, CLB Lý luận trẻ Chi đoàn Cơ quan Bộ Chỉ huy và CLB Lý luận trẻ Chi đoàn Đồn Biên phòng Bình Thạnh, BĐBP tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức sinh hoạt lần I năm 2023 cho 40 cán bộ, đoàn viên. Qua đó, đã thông tin một số tình hình nổi lên trong quý I năm 2023 của toàn quân, đồng thời nắm bắt và định hướng tình hình tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đoàn viên đơn vị.

Ảnh: Quang cảnh buổi sinh hoạt Câu lạc bộ lý luận trẻ Chi đoàn Cơ quan Bộ Chỉ huy

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên Câu lạc bộ đã thảo luận bàn giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Câu lạc bộ lý luận trẻ BĐBP Tỉnh; giải pháp triển khai hiệu quả các tiêu chí về xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới; Cán bộ, đoàn viên còn được hướng dẫn cách thức phát hiện và đấu tranh với các nội dung xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta trên không gian mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tẳng, tư tưởng của Đảng.

Ảnh: Quang cảnh buổi sinh hoạt Câu lạc bộ lý luận trẻ Chi đoàn Đồn Biên phòng Bình Thạnh

Ngày 10/3/2023, Câu lạc bộ Lý luận trẻ Chi đoàn Đồn biên phòng Bình Thạnh cũng tổ chức sinh hoạt lần thứ I năm 2023. Tại buổi sinh hoạt, cán bộ đoàn viên được nghe đồng chí Thượng úy Bùi Quang Trường, Phó Bí thư chi đoàn Đồn Biên phòng Bình Thạnh, thành viên Câu lạc bộ lý luận trẻ BĐBP Tỉnh thông tin cập nhật kiến thức với 02 chuyên đề: (1)- “Tình hình thế giới, khu vực, trong nước quý I năm 2023”;(2)-  Nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội.

Kết thúc buổi sinh hoạt, các ý kiến và góp ý của từng thành viên được Thư ký Câu lạc bộ tổng hợp thành văn bản để báo cáo và làm cơ sở triển khai thực hiện đạt hiệu quả thiết thực, góp phần khẳng định vai trò Câu lạc bộ lý luận trẻ là lực lượng nồng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới./.

                                   Hữu Gươm - BĐBP Tỉnh (TCKT)