Xuất bản thông tin

null ĐTN Quân sự Tỉnh: Tổ chức sinh hoạt “Câu lạc bộ Lý luận trẻ” Quí I năm 2023 (lần 1)

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

ĐTN Quân sự Tỉnh: Tổ chức sinh hoạt “Câu lạc bộ Lý luận trẻ” Quí I năm 2023 (lần 1)

Ngày 20/3/2023, tại Hội trường Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu, Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ “Câu lạc bộ Lý luận trẻ” lần 1 năm 2023. Tham dự có hơn 30 thành viên câu lạc bộ, đại diện các cơ sở Đoàn.

Ảnh: Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ quí I năm 2023

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, đoàn viên thanh niên, đảng viên trẻ được quán triệt các chuyên đề: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; trí tuệ nhân tạo - lợi ích và những nguy cơ chủ yếu; tổng hợp tình hình thời sự chính trị nổi bật tháng 02 năm 2023. Các thành viên câu lạc bộ cũng đã cùng nhau trao đổi, đánh giá những tác động của các vấn đề trên đối với tư tưởng, tình cảm của đoàn viên thanh niên.

Qua buổi sinh hoạt từng cá nhân đã được trang bị những lý luận cần thiết, về các vấn đề nổi cộm, cần quan tâm trong thời gian qua; cũng như xác định được nội dung giáo dục, định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động cho cán bộ, đoàn viên thanh niên thời gian tới.

Thanh Cà - Bộ CHQS Tỉnh (TCKT)