Xuất bản thông tin

null Thành phố Hồng Ngự: Tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, thiếu niên, nhi đồng.

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Thành phố Hồng Ngự: Tổ chức tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục, thiếu niên, nhi đồng.

Ngày 16 tháng 5 năm 2023, tại trường Trung học cơ sở Tân Hội, Thành đoàn Hồng Ngự - Hội đồng Đội Thành phố tổ chức buổi Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Nhằm tuyên truyền đến đoàn viên, thanh thiếu nhi về ý nghĩa, tinh thần, nội dung cơ bản của Đại hội Đoàn; những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn nhiệm kỳ qua, các chủ trương, định hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 – 2027 về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Một số hình ảnh về buổi tuyên truyền

Qua buổi tuyên truyền các em đã hiểu được ý nghĩa của Đại hội Đoàn, nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồng Ngự lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027 trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Đặc biệt, trong buổi tuyên truyền các em được tìm hiểu và trả lời các câu hỏi liên quan để nhận phần thưởng. Đây cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên và học sinh nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong học tập và rèn luyện.

Xuân Mạnh.