Xuất bản thông tin

null Tân Hồng: Hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên năm 2023.

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Tân Hồng: Hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên năm 2023.

Nhằm phát huy tính xung kích, tình nguyện của Tuổi trẻ vùng biên huyện Tân Hồng trong tổ chức thực hiện chủ đề năm 2023 “ Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn” và tuyên truyền cài đặt ứng dụng VNelD, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Sáng ngày 14/5/2023 Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Hội LHTN Việt Nam Huyện chỉ đạo Đoàn thanh niên công an Huyện tổ chức hoạt động nâng cao nâng lực số cho thanh thiếu niên năm 2023 tại xã Tân Phước với sự tham gia của trên 50 cán bộ Đoàn viên Thanh thiếu niên xã tham gia.

            Hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên là dịp tuyên truyền về lợi ích của cài đặt tài khoản định danh điện từ, ứng dụng VNelD cho cán bộ chủ chốt trong lực lượng đoàn viên, thanh niên biết cài đặt, đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện t mức 1, mức 2 và các nội dung khác có liên quan. Thông qua buổi tuyên truyền đã cài đặt được 45 tài khoản định danh điện tử ở mức 2 và 05 tài khoản ở mức 1.

Một số hình ảnh nổi bật

       Trong thời gian tới Đoàn Thanh niên công an Huyện tiếp tục thực hiện tuyên truyền và cài đặt ứng dụng VNeID cho các đơn vị còn lại trên địa bàn Huyện. Đây nội dung nằm trong các hoạt động triển khai và thực hiện hoạt động chuyển đổi số của đoàn viên, thanh niên và nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên trên điah bàn huyện.

Tấn Dương - Tân Hồng