Xuất bản thông tin

null Hồng Ngự - buổi tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề “học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của chủ tịch hồ chí minh” dành cho đoàn viên, thanh niên

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Hồng Ngự - buổi tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề “học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của chủ tịch hồ chí minh” dành cho đoàn viên, thanh niên

Ngày 16/5/2023, tại Trung tâm Chính trị huyện, Huyện đoàn tổ chức buổi tuyên truyền học tập và  làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề “Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của chủ tịch Hồ Chí Minh” cho hơn 55 đoàn viên thanh niên.

Tại buổi tuyên truyền đoàn viên, thanh niên được báo cáo viên truyền đạt các nội dung về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp, con đường cứu nước, dựng nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước. Tự học và học tập suốt đời là luận điểm quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự học có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những nhân tố quyết định tạo nên trí tuệ. Bằng tấm gương tự học và học tập suốt đời, Bác Hồ đã để lại nhiều bài học và những kinh nghiệm quý báu cho các thế hệ noi theo. Đặc biệt hiện nay, tuổi trẻ Việt Nam, cần có những định hướng, giải pháp bồi dưỡng tư tưởng, nhận thức cho thế hệ trẻ để đẩy mạnh phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thế hệ trẻ tham gia các phong trào hành động cách mạng. Góp phần nâng cao trình độ, ý chí, học tập và cống hiến cho xã hội.

Một số hình ảnh nổi bật

Qua Hội nghị chuyên đề về học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên, phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất, tinh thần.

        Thúy Diễm

Huyện đoàn Hồng Ngự