Xuất bản thông tin

null Sa Đéc: Lắng đọng Đêm giao lưu văn nghệ "Tháng năm nhớ Bác"

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Sa Đéc: Lắng đọng Đêm giao lưu văn nghệ "Tháng năm nhớ Bác"

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng hình ảnh của Người luôn trong trái tim của triệu triệu người con đất Việt. Trái tim, nhân cách của Người luôn là đề tài, cảm hứng sáng tạo văn học nghệ thuật cho bao thế hệ.

 Nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023). Tối ngày 17/5/2023, Thanh niên Phường 1, thành phố Sa Đéc phối hợp cùng Ủy ban nhân dân Phường 1 và các Đoàn thể Tổ chức Chính trị - Xã hội của Phường tổ chức đêm giao lưu văn nghệ "Tháng năm nhớ Bác" thông qua việc thể hiện các tác phẩm âm nhạc, chia sẻ những cảm xúc thiêng liêng, bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng của mình đối với Bác - vị Cha già kính yêu của dân tộc, tình yêu quê hương Đất nước, anh hùng cách mạng./.

Một số hình ảnh của hoạt động

 

Xuân Tươi – Thành đoàn Sa Đéc