Xuất bản thông tin

null Thành phố Hồng Ngự: Tiếp tục ra quân hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng chuyển đổi số.

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Thành phố Hồng Ngự: Tiếp tục ra quân hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng chuyển đổi số.

Thiết thực lập thành tích kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 – 19/5/2023. Ban Thường vụ Thành đoàn Hồng ngự chỉ đạo các cơ sở đoàn tiêp tục đẩy mạnh việc chuyển đổi số trong tổ chức đoàn theo chủ đề năm 2023 “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn, vừa qua tổ công nghệ số cộng đồng xã Tân Hội đã tổ chức ra quân các tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn xã An Bình B, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng app e – Đồng Tháp và Tp. Hồng Ngự Smart. Đồng thời tuyên truyền tới người dân về những tiện ích, hiệu quả mang lại từ việc sử dụng app e – Đồng Tháp và Tp. Hồng Ngự Smart.

Một số hình ảnh của hoạt động

Chương trình ra quân hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng e-Đồng Tháp và Tp. Hồng Ngự Smart nhằm nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ số của người dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về người dân, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng kinh tế số, Chính phủ số, công dân số; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Xuân Mạnh.