Xuất bản thông tin

null Thành đoàn Sa Đéc ký kết Chương trình phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố, giai đoạn 2023 - 2028

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Thành đoàn Sa Đéc ký kết Chương trình phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố, giai đoạn 2023 - 2028

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giai đoạn 2017 – 2022. Vừa qua, ngày 22/5/2023, tại Hội trường Tuổi trẻ - Thành đoàn Sa Đéc, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố và Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Sa Đéc thống nhất ký kết Chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 – 2028.

Với các nội dung chủ yếu như: Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các phong trào thi đua; Chăm lo, hỗ trợ, đồng hành, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, thanh niên công nhân; Phát triển đoàn viên công đoàn, hội viên; xây dựng tổ chức Công đoàn, tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Hoạt động góp phần tăng cường công tác tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên công nhân ngoài khu vực nhà nước, xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng vững mạnh. Cũng như phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên công nhân trong thực hiện nhiệm vụ, tham gia chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp./.

Một số hình ảnh nổi bật

 

Xuân Tươi – Thành đoàn Sa Đéc.