Xuất bản thông tin

null Huyện Tam Nông thực hiện cụm (tuyến) dân cư xanh, an toàn năm 2020

Trang chủ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội cơ sở

Huyện Tam Nông thực hiện cụm (tuyến) dân cư xanh, an toàn năm 2020

Mô hình “Cụm (tuyến) dân cư Xanh – An toàn đã được huyện Tam Nông triển khai thực hiện từ năm 2018 và duy trì đến nay. Năm 2020, Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo cơ sở Đoàn duy trì và nâng chất 12 cụm, tuyến dân cư xanh, an toàn, qua thời gian triển khai thực hiện đến nay đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí tạo được ấn tượng tốt trong lòng người dân.

Nhân dịp các hoạt động của Đoàn như “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Kỳ nghỉ xanh”, đoàn viên thanh niên và người dân ở cụm dân cư đã thực hiện các phần việc như: Tổ chức ra quân hoạt động tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên và Nhân dân nâng cao nhận thức, hình thành thói quen thực hiện nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư; trồng hơn 5.000 cây xanh, hoa các loại tạo cảnh mỹ quan, không khí trong lành trên Cụm dân cư; Vận động đoàn viên thanh niên và Nhân dân ký cam kết thực hiện mô hình Cụm dân cư; Trang bị thùng rác, xọt chứa rác bố trí ở những nơi công cộng, vận động nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định; Xây dựng các pa nô tuyên truyền, vận động nhân dân làm hàng  rào, cột cờ, mắc đèn để chiếu sáng vào ban đêm, treo ảnh Bác trong nhà nơi trang trọng,…

Dựng cột cờ tại cụm (tuyến) dân cư xanh – an toàn

Thông qua mô hình cũng góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Hướng tới, Huyện đoàn tiếp tục chỉ đạo cơ sở Đoàn vận động người dân thực hiện ngày một tốt hơn nữa các tiêu chí nhằm duy trì và ngày càng nâng chất mô hình.

HĐ Tam Nông - TNNTCNĐT