Xuất bản thông tin

null Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh: Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Bộ CHQS Tỉnh

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh: Chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Bộ CHQS Tỉnh

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Bộ CHQS Tỉnh. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên Quân đội giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020 và cụ thể hoá Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. Vừa qua, Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh tổ chức giao lưu, toạ đàm chủ đề “Tuổi trẻ Quân sự Tỉnh phát huy truyền thống 75 năm Bộ CHQS Tỉnh xây dựng, chiến đấu và trưởng thành”.

Tại buổi toạ đàm, cán bộ, đoàn viên thanh niên, đảng viên trẻ đã đươc nghe tuyên truyền về Ngày truyền thống, những kết quả nổi bật của Bộ CHQS Tỉnh và phong trào thanh niên thời gian qua; tham gia thi hái hoa dân chủ tìm hiểu kiến thức về truyền thống Bộ CHQS Tỉnh, về quản lý, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn trong huấn luyện và an toàn giao thông. Đặc biệt là chia sẽ, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, về xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới và chấp hành pháp luật, kỷ luật.

Ảnh: Trao quà cho đơn vị chia sẽ mô hình hoạt động hay nhất

Buổi giao lưu, toạ đàm đã tạo không khí vui tươi, sôi nổi chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Bộ CHQS Tỉnh. Qua đó, tiếp tục củng cố niền tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, lao động; đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư, tật xu hình thành trong tập th và cá nhân mi đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiện vụ được giao./.

QUỐC DUY