Xuất bản thông tin

null Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh: Tham gia gặp gỡ đối thoại với lãnh đạo Bộ CHQS Tỉnh năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh: Tham gia gặp gỡ đối thoại với lãnh đạo Bộ CHQS Tỉnh năm 2020

Ngày 22/9/2020, Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh tham mưu cho Đảng ủy – Bộ CHQS Tỉnh tổ chức gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cấp úy tại hội trường Bộ CHQS Tỉnh.

Tham dự buổi gặp gỡ, đối thoại có đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cương – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Tỉnh - Chủ trì hội nghị; đại diện lãnh đạo, chỉ huy 04 cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; cấp uỷ, chỉ huy các đơn vị trực thuộc và hơn 250 cán bộ, đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cấp úy tham gia.

Ảnh: Gặp gỡ đối thoại với lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Tại buổi gặp gỡ, đối thoại, các sĩ quan, đảng viên trẻ, cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên đã phát biểu nhiều ý kiến tập trung vào những vấn đề: Những chủ trương, giải pháp của Bộ CHQS Tỉnh nhằm tăng cường quản lý kỹ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối khi thực hiện các nhiệm vụ. Đặt biệt quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên thanh niên trong học tập, rèn luyện, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, ….

Phát biểu chỉ đạo tại buổi đối thoại, Nguyễn Hữu Cương – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Tỉnh khẳng định trong thời gian tới, Bộ CHQS Tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, tạo cơ chế thuận lợi cho cán bộ, đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu đảng viên trẻ, đoàn thanh niên cần chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy đơn vị, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cả về nội dung và phương thức hoạt động, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Buổi gặp gỡ, đối thoại đươc tổ chức nhằm giúp cho Đảng uỷ - Bộ CHS Tỉnh, cũng như cấp ủy, chỉ huy các cấp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên; đồng thời có chủ trương, biện pháp hỗ trợ, động viên cán bộ, đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành.

QUỐC DUY