Xuất bản thông tin

null Đoàn Thanh niên BĐBP Đồng Tháp duy trì hiệu quả hoạt động các “Tổ thanh niên tự học tiếng Campuchia”

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đoàn Thanh niên BĐBP Đồng Tháp duy trì hiệu quả hoạt động các “Tổ thanh niên tự học tiếng Campuchia”

Thời gian qua, Ban Chấp hành các chi đoàn và đoàn cơ sở trong BĐBP Đồng Tháp đã tham mưu cấp ủy, chỉ huy đơn vị tổ chức và duy trì hiệu quả hoạt động 08“Tổ thanh niên tự học tiếng Campuchia”với hơn 120 cán bộ, đoàn viên đơn vị thamgia,góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới như: Tuần tra song phương, hội đàm, trao đổi thông tin với lực lượng vũ trang nước bạn Campuchia, giải quyết thủ tục người dân nước bạn Campuchia qua lại biên giới thì đòi hỏi mỗi cán bộ, đoàn viên BĐBP Tỉnh không chỉ giỏi về kỹ, chiến thuật, nghiệp vụ Biên phòng mà còn giỏi về khả năng giao tiếp ngoại ngữ nhất là ngôn ngữ nước bạn Campuchia. Do vậy,Ban Chấp hành các chi đoàn và đoàn cơ sở trong BĐBP Đồng Tháp đã tham mưu cấp ủy, chỉ huy đơn vị tổ chức và duy trìhiệu quả hoạt động 08“Tổ thanh niên tự học tiếng Campuchia” với hơn 120 cán bộ, đoàn viên đơn vị tham gia.

Ảnh: Tổ thanh niên tự học tiếng Campuchia chi đoàn Đồn Biên phòng Thông Bình

sinh hoạt thường kỳ vào tối thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần

Với phương châm “Người biết tiếng Campuchia chỉ người chưa biết tiếng Campuchia”và  khẩu hiệu hành động“Mỗi ngày, một câu nói tiếng Campuchia”, các “Tổ thanh niên tự học tiếng Campuchia”ở các chi đoàn và đoàn cơ sở tổ chức sinh hoạt định kỳ vào tối các ngày thứ Tư và Thứ Sáu hàng tuần, trưng dụng các đồng chí cán bộ đoàn của đơn vị đã có chứng nhậntham gia học tiếng Campuchia làm nòng cốt hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Campuchia để nhớ lâu, vận dụng tốt. Bên cạnh đó, các Tổ còn chủ động tham mưu Ban Chấp hành các chi đoàn và đoàn cơ sở động liên hệ người dân trên địa bàn thông thạo tiếng Campuchia hướng dẫn, hỗ trợ thêm cho các thành viên trong Tổ.Qua triển khai hiệu quả “Tổ thanh niên tự học tiếng Campuchia” nhiều cán bộ, đoàn chiến sỹ ở các đơn vị cơ sở trong BĐBP Đồng Tháp tự tin hơn khi làm việc,trao đổi thông tin với lực lượng vũ trang nước bạn Campuchia; giao tiếp và hướng dẫn cụ thể, chi tiết hơn về Quy chế biên giới, pháp luật và các quy định đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông ở Việt Nam cho người dân nước bạn Campuchia qua lại biên giới, từ đó đã góp nâng cao rõ rệt chất lượng hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của BĐBP Tỉnh.

Ảnh: Cán bộ chi đoàn Đồn Biên phòng Thông Bình hướng dẫn, chia sẻ

phương pháp tự học tiếng Campuchia cho đoàn viên đơn vị

Thời gian tới, để hoạt động các “Tổ thanh niên tự học tiếng Campuchia” ở các chi đoàn và đoàn cơ sở trong BĐBP Tỉnh hoạt động hiệu quảvà tạo sức lan tỏa rộng khắp khơi dậy tinh thần ham học tập, rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Campuchia trong cán bộ, chiến sỹ BĐBP Đồng Tháp.Ban chấp hành các chi đoàn và đoàn cơ sở trong BĐBP Tỉnh tập trung triển khai thực hiệncác giải pháp thiết thực sau:

Một là,tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bô, đoàn viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và sử dụng ngoại ngữ nhất là tiếng Campuchia góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới trong tình hình mới, góp phần cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Hai là,triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình, cách làm sáng tạo trong việc tự học tiếng Campuchia như: Mô hình: “Người chiến sỹ Biên phòng kiểm tra, kiểm soát cửa khẩu thông thạo tiếng Campuchia”; cán bộ, đoàn viên BĐBP Tỉnh giới thiệu cột mốc biên giới, địa danh lịch sử khu vực biên giới bằng tiếng Campuchia,...

Ba là, tăng cường tham mưu cấp ủy, chỉ huy đơn vị tạo môi trường thuận lợi cho việc học tập; chủ động tham mưu cơ chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất nhằm khuyến khích tinh thần ham học tiếng Campuchia tạo thành phong trào thi đua trong đơn vị; kịp thời tuyên dương, khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích tốt trong việc tự học tiếng Campuchia./.

Nguồn: BĐBP Tỉnh