Xuất bản thông tin

null Đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Thủ lĩnh đoàn năng động, nhiệt huyết

Trang chủ Hoạt động Đoàn

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường - Thủ lĩnh đoàn năng động, nhiệt huyết

Gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, năng động, nhiệt huyết trong hoạt động Đoàn, nhiều năm qua, đồng chí Nguyễn Xuân Cường (SN 1989) - Bí thư Chi đoàn Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Tháp luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện công việc tại đơn vị.

Với vai trò nhân viên của Phòng Chế độ BHXH, đồng chí Cường không ngừng cố gắng học tập từ đồng nghiệp, cấp trên để tích lũy thêm kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm phục vụ công việc. Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao như: quản lý hơn 11.000 đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, in danh sách chi trả hàng tháng (tổng số tiền chi trả hơn 47 tỷ đồng); lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng..., đồng chí Cường luôn chủ động học hỏi, nghiên cứu các quy định mới được ban hành để đảm bảo quản lý đối tượng, chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng kịp thời, đúng thời hạn quy định. Từ năm 2018 đến nay, đồng chí Cường đã nghiên cứu đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến cấp cơ sở như: “Giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác in danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp và đề nghị cấp thẻ BHYT cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp”; “Giải pháp rút ngắn thời gian lập Quyết định điều chỉnh mã số BHXH do cấp trùng với tỉnh Quảng Nam và lập bảng kê hồ sơ hưu nộp lưu trữ”. Qua đó, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của bản thân và đơn vị.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Cường

Là đảng viên trẻ đồng thời là Bí thư Chi đoàn BHXH tỉnh Đồng Tháp, những năm qua, đồng chí Cường luôn năng động, tích cực trong tổ chức các phong trào, hoạt động Đoàn của đơn vị và gương mẫu, nhiệt huyết tham gia các phong trào, phần việc do Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phát động thực hiện. Đặc biệt, đồng chí luôn đi đầu trong việc vận động đoàn viên tham gia đóng góp trao tặng thẻ BHYT cho hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm 2020 đến nay, Chi đoàn BHXH tỉnh đã trao tặng 210 thẻ BHYT cho người dân trên địa bàn huyện Cao Lãnh. “Thời gian tới, Chi đoàn sẽ tập trung thực hiện các hoạt động đoàn kết hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phát động đoàn viên tích cực thực hiện phong trào “Kế hoạch nhỏ” để duy trì nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động Đoàn và an sinh xã hội; tích cực ra quân và đi cơ sở để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” - đồng chí Nguyễn Xuân Cường cho biết.

Với nhiều đóng góp thiết thực trong công tác chuyên môn và hoạt động Đoàn, năm 2020, đồng chí Nguyễn Xuân Cường vinh dự nhận Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giai đoạn năm 2018 -2019; Bằng khen của UBND tỉnh Đồng Tháp về thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (năm 2020); Giấy khen của Đảng ủy cơ sở BHXH tỉnh Đồng Tháp và của Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.

NN-ĐKCCQ