Xuất bản thông tin

null Đoàn Thanh niên BĐBP Tỉnh ra mắt mô hình “Hòm thư ý tưởng sáng tạo”

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đoàn Thanh niên BĐBP Tỉnh ra mắt mô hình “Hòm thư ý tưởng sáng tạo”

Sáng ngày 22/9/2020, Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Hòm thư ý tưởng sáng tạo” có 40 cán bộ, đoàn viên tham gia với hơn 50 ý tưởng, giải pháp sáng kiến đăng ký.

Nhằm góp phần triển khai thực hiện hiệu quả “Phong trào tuổi trẻ sáng tạo”, Đoàn Thanh niên BĐBP Tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chỉ huy đơn vị ra mắt mô hình “Hòm thư ý tưởng sáng tạo” là hoạt động ý nghĩa, thiết thực khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong cán bộ, đoàn viên BĐBP Tỉnh; không ngừng cỗ vũ đoàn viên thanh niên sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, làm chủ chuyên môn nghiệp vụ và chủ động ứng dụng khoa học - công nghệ vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.

Ảnh: Quang cảnh buổi lễ ra mắt mô hình “Hòm thư ý tưởng sáng tạo”

Tại buổi lễ ra mắt, đồng chí Đoàn Văn Toàn - Bí thư chi đoàn Đồn Biên phòng Thông Bình tiến hành phổ biến,quán triệt về mục đích, ý nghĩa việc thực hiện “Phong trào tuổi trẻ sáng tạo”là góp phần cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022; hướng dẫn cán bộ, đoàn viên thể hiện các ý tưởng, giải pháp sáng kiến của mình gửi vào “Hòm thư ý tưởng sáng tạo”.Được quán triệt, phổ biến và hướng dẫn cụ thểcán bộ, đoàn viên đơn vị đã hăng hái đăng kývới hơn 50 ý tưởng, giải pháp sáng kiến trên các lĩnh vực, trên các mặt công tác và các vấn đề môi trường, cộng đồng, xã hội, y tế, tiết kiệm,... Các ý tưởng, giải pháp sáng kiến này, sẽ được tổng hợp và gửi về Phòng Chính trị BĐBP Tỉnh thẩm định trước khi đăng tải trên Ngân hàng ý tưởng sáng tạo của Trung ường Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ảnh: Đoàn viên đơn vị gửi ý tưởng, giải pháp sáng kiến vào

“Hòm thư ý tưởng sáng tạo”

Thời gian tới, mô hình “Hòm thư ý tưởng sáng tạo” sẽ được nhân rộng và triển khai rộng khắp ở các chi đoàn và đoàn cơ sở trong BĐBP Tỉnh là nơi để cán bộ, đoàn viên BĐBP Tỉnh thể hiện ý tưởng sáng tạo góp phầnnâng cao chất lượng hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới của các đơn vị trong BĐBP Tỉnh./.

BĐBP Tỉnh