Xuất bản thông tin

null ĐKCCQ Tỉnh xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

ĐKCCQ Tỉnh xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Thông qua việc phát động mặc áo thanh niên 1 ngày trong tuần, tuổi trẻ Khối các cơ quan Tỉnh đã thể hiện sự bản lĩnh, tâm hồn lạc quan, niềm tự hào và xung kích trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Để thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới, giai đoạn 2018 - 2022, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề xây dựng hình mẫu thanh niên trong tình hình mới và xây dựng hình ảnh cán bộ Đoàn Khối các cơ quan Tỉnh tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn.

Ảnh: Đoàn viên mặc áo Thanh niên trong giờ làm việc

Đặc biệt, ngoài việc ĐVTN mặc áo xanh thanh niên Việt Nam khi tham gia hoạt động của Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã phát động cán bộ, đoàn viên, thanh niên mặc áo thanh niên Việt Nam vào 01 ngày làm việc trong tuần, đảm bảo phù hợp với quy định về đồng phục của ngành. Qua đó thể hiện được một biểu tượng của thế hệ trẻ, kế thừa truyền thống của ông cha, khoác trên mình chiếc áo đoàn thanh niên, mỗi cán bộ, đoàn viên tiếp tục cố gắng, miền mài đưa hình ảnh ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Ảnh: Chi đoàn Trung tâm văn hóa nghệ thuật Tỉnh làm đạo cụ chuẩn bị biểu diễn

Đoàn viên Nguyễn Thị Thúy Liễu – Sở Nông nghiệp và PTNT chia sẻ “việc mặc Áo thanh niên Việt Nam 1 ngày trong tuần thể hiện tình cảm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên với tổ chức. Để việc sử dụng Áo thanh niên Việt Nam được thực hiện ngày càng rộng rãi, góp phần khẳng định và nâng cao vị hình ảnh tổ chức Đoàn trong đời sống xã hội, qua đó bản thân thêm tự hào về tổ chức và phấn đấu trong thực hiện công việc chuyên môn”

Với 12 tiêu chí và những giá trị cốt lõi là mục tiêu để các bạn đoàn viên, thanh niên hướng đến và làm theo, góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị và ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên…

ĐKCCQ