Xuất bản thông tin

null Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh: Đối thoại với cán bộ, đoàn viên thanh niên quý III năm 2020

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh: Đối thoại với cán bộ, đoàn viên thanh niên quý III năm 2020

Chiều ngày 21/9/2020, Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh phối hợp Ban Dân vận tham mưu cho Đảng ủy – Bộ CHQS Tỉnh tổ chức đối thoại với cán bộ, đoàn viên thanh niên quý III năm 2020 tại Trung đoàn 320.

Tham dự buổi đối thoại có sự tham dự của đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cương – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS Tỉnh; đại diện lãnh đạo, chỉ huy 04 cơ quan Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; cấp uỷ, chỉ huy và hơn 120 cán bộ, đoàn viên thanh niên thuộc Trung đoàn 320.

Ảnh: Đối thoại với cán bộ, đoàn viên quý III năm 2020

Tham dự buổi đối thoại nhiều ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết của cán bộ, đoàn viên thanh niên. Nội dung chủ yếu xoay quanh những vấn đề như: Những thuận lợi, khó khăn tác động đến đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là những nội dung cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên về phẩm chất, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy và tinh thần cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với cán bộ, đoàn viên thanh niên; việc duy trì điều lệnh, xây dựng nền nếp chính qui, quản lý bộ đội; đoàn kết nội bộ, những biểu hiện độc đoán, quân phiệt, trù dập cấp dưới; đặc biệt là nhiệm vụ của đơn vị trong công tác phòng, chống dịch Covid-19…

Đây là dịp để cấp ủy, chỉ huy các cấp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên thanh niên; đồng thời có chủ trương, biện pháp hỗ trợ, động viên cán bộ, đoàn viên thanh niên phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành.

QUỐC DUY