Xuất bản thông tin

null Huyện Thanh Bình: Tổ chức hoạt động “Tuyên dương thanh niên sáng tạo, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực” năm 2020

Trang chủ Tin tức sự kiện Trang bìa

Huyện Thanh Bình: Tổ chức hoạt động “Tuyên dương thanh niên sáng tạo, thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực” năm 2020

Sáng ngày 14/10/2020, Ủy Ban Hội huyện phối hợp BTV Huyện Đoàn tổ chức hoạt động tuyên dương thanh niên sáng tạo, thanh niên  tiêu biểu trên các lĩnh vực tại Đền Thờ Thượng tướng Quận Công Trần Văn Năng  thuộc xã Tân Thạnh;  hoạt động đã tuyên dương 13 thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực của 13 Ủy Ban Hội các xã, thị trấn.

Trao giấy khen cho các thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực

Tại hoạt động ngoài tuyên dương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, UBH Huyện  còn tổ chức cho các thanh niên cập nhật kiến thức Đoàn – Hội bằng nhiều  hình thức như: đố vui, trò chơi, giao lưu kiến thức làm kinh tế, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu mô hình mới cách làm hay trong thanh niên.

Qua hoạt động trên, giúp các bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên khơi dậy ý tưởng sáng tạo từ đó có những ý tưởng, giải pháp, sáng kiến mới phục công tác Đoàn – Hội địa phương . Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, hội viên và thanh niên giúp hội viên, thanh niên có điều kiện gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội giúp hội viên thanh niên phát triển ý tưởng, kỷ năng phục vụ phát triển bản thân trong thời kỳ đất nước hội nhập

Diễm Trinh- ỦY BAN HỘI HUYỆN THANH BÌNH