Xuất bản thông tin

null Huyện Cao Lãnh :100% xã nông thôn mới xây dựng đời sống văn hoá.

Trang chủ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội cơ sở

Huyện Cao Lãnh :100% xã nông thôn mới xây dựng đời sống văn hoá.

Nhằm phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền và tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và nhà nước. Tăng tỷ lệ tập hợp và đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho thanh thiếu nhi trên địa bàn nông thôn, góp phần tạo sự chuyển biến về chất lượng và hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên trên địa bàn nông thôn.

Sinh hoạt Câu lạc bộ nhịp sống trẻ

Trong năm các cấp bộ đoàn huyện Cao Lãnh không ngừng thực hiện các cuộc vận động xây dựng lối sống văn hoá văn minh trong nhân dân. Tuyên truyền “Ba không” (Không lái xe khi đã uống rượu bia; không sản xuất, tiêu thụ thực phẩm không an toàn; không bạo lực gia đình) trong thanh niên nông thôn gắn với tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn. Tuyên truyền, phản ánh các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình, các gương người tốt việc tốt trong triển khai Phong trào “Đoàn thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới năm 2020”; tuyên truyền các cách làm hay, sáng tạo trong Chương trình xây dựng nông thôn mới của các cấp bộ đoàn. Duy trì sinh hoạt các câu lạc bộ như “Hương phù sa”, “ Câu lạc bộ nhịp sống trẻ” , “Câu lạc bộ thanh niên hoàn lương”, “Câu lạc bộ thanh niên không vi phạm pháp luật”… Tổ chức các buổi sinh hoạt, vui chơi thể thao trong thanh niên và các điểm sinh hoạt tập trung tại nhà văn xã. Vận động xây dựng 6 cây cầu nông thôn, thực hiện tuyến đường kiểu mẫu và vận động người dân làm hàng rào cột cờ.

Thông qua các hoạt động đã góp phần xây dựng một đời sống văn hoá văn minh tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Thúy Nhi – HĐ Cao Lãnh