Xuất bản thông tin

null Huyện Lai Vung: Tổ chức phổ cập bơi lớp thứ 2 cho học sinh, thiếu nhi trên địa bàn huyện trong năm học 2019 - 2020

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Huyện Lai Vung: Tổ chức phổ cập bơi lớp thứ 2 cho học sinh, thiếu nhi trên địa bàn huyện trong năm học 2019 - 2020

            Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của học sinh trong việc tuân thủ các quy định về phòng, chống tai nạn đuối nước; nâng cao tinh thần trách nhiệm của Đoàn viên, thanh niên trong việc tổ chức hướng dẫn kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước đối với học sinh.

            Trong  năm học 2019 -  2020 Ban Thường vụ Huyện Đoàn tiếp tục phối hợp với Trung tâm văn hoá – Thể thao và Truyền thanh huyện tổ chức mở lớp phổ cập bơi thứ 2 cho trên 250 em học sinh, thiếu nhi trên địa bàn huyện. Đồng thời chỉ đạo 12 xã, thị trấn và 37 Liên đội trường TH, THCS tổ chức ít nhất 02 buổi tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh, đội viên. Kết quả 100% xã, thị trấn và Liên đội trường triển khai thực hiện tại đơn vị, thu hút hơn 11.000 lượt học sinh đội viên tham gia.

Ảnh có chứa người, tòa nhà, con người, nhóm

Mô tả được tạo tự động

Tuyên truyền về phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích

tại Trường Tiểu học Vĩnh Thới 2

Ảnh có chứa nước, thể thao, bơi lội, tòa nhà

Mô tả được tạo tự động

Học sinh được phổ cập bơi

            Thông qua hoạt động này nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng chống tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn do đuối nước cho thiếu nhi. Tăng cường và đẩy mạnh hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi, giúp các em nâng cao sức khỏe, thể chất, hoàn thiện kỹ năng thực hành xã hội để tự bảo vệ mình và phòng tránh tai nạn thương tích; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống tai nạn do đuối nước ở trẻ em.

                                                                             Ngọc Mai – HĐ Lai Vung (BTG)