Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: 144 Tuyến đường sáng – xanh – sạch - đẹp – an ninh

Chi tiết bài viết Hoạt động Đoàn

Đồng Tháp: 144 Tuyến đường sáng – xanh – sạch - đẹp – an ninh

Nhằm thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc tham gia xây dựng Nông thôn mới, góp phần cải thiện kết cấu hạ tầng đường giao thông nông thôn tại các địa phương góp phần cải thiện đời sống sinh hoạt, nhu cầu đi lại của người dân, đảm bảo các tiêu chí “Sáng- xanh- sạch, an ninh”, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia giao thông, góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo mỹ quan, văn minh tại các địa phương, đặc biệt là cùng các cấp, các ngành hưởng ứng phong trào “Chung tay xây dựng Nông thôn mới”.

Trong năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo tiếp tục duy trì và xây dựng mới tuyến đường sáng – xanh – đẹp – an ninh, kết quả đã xây dựng mới 24 tuyến đường, nâng tổng số lên 144 tuyến đường. Các hoạt động xây dựng tuyến đường chủ yếu: Tập hợp, vận động đoàn viên, thanh niên và người dân trên tuyến đường thường xuyên phát hoang, dọn dẹp vệ sinh trên tuyến đường, đảm bảo thông thoáng, không che khuất tầm nhìn các phương tiện khi tham gia giao thông; đồng thời tích cực tham gia ứng cứu, hỗ trợ người dân tham gia giao thông khi có xảy ra tai nạn trên tuyến đường, tiến hành lắp đặt các trụ đèn, đèn chiếu sáng phù hợp với quy cách của địa phương (cột đèn, có thể có thêm chức năng là cột cờ - treo cờ Tổ quốc, hoặc cờ phướn nhân dịp lễ, sự kiện chính trị quan trọng).

Một số hoạt động của Tuyến đường

Đặc biệt, phát huy vai trò các Tổ nhân dân tự quản cộng đồng và cùng người dân tham gia giữ gìn ANTT, ATGT trên tuyến đường, tích cực trong việc ngăn ngừa và tố giác tội phạm. Đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp trên suốt tuyến; vận động các hộ gia đình trồng cây xanh, hoa kiểng trang trí nhà cửa suốt trên tuyến đường hoặc trồng hoa, kiểng 02 bên ta luy đường.

Trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo duy trì các tuyến đường này nhằm đảm bảo an ninh trật tự, tạo vẻ mỹ quan cho tuyến đường.

Băng Giang - TNNTCNĐT