Xuất bản thông tin

null Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh: Tổ chức hoạt động giao lưu bóng đá chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh: Tổ chức hoạt động giao lưu bóng đá chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020). Vừa qua, Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh tổ chức giao lưu bóng đá giữa cán bộ, đoàn viên thanh niên Quân sự Tỉnh với cán bộ, đoàn viên thanh niên các Sở, Ban ngành Tỉnh. Tham gia thi đấu có 4 đội đến từ Đoàn Thanh niên Quân sự Tỉnh và 3 đội bóng thuộc Sở, Ban ngành Tỉnh.

Tổ chức hoạt động giao lưu bóng đá nhằm thể hiện sự đoàn kết giữa đoàn viên thanh niên các đơn vị, tạo sân chơi vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích cho Đoàn viên thanh niên. Qua đó, giáo dục truyền thống của dân tộc, Quân đội, truyền thống lực lượng vũ trang quân khu, tinh thần yêu nước trong Đoàn viên thanh niên, đảng viên trẻ lực lượng vũ trang Tỉnh, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, Đoàn viên, thanh niên hăng hái thi đua học tập, rèn luyện, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Giao lưu bóng đá chào mừng Ngày thành lập Quân đội

Giao lưu bóng đá rèn luyện sức khỏe là một nội dung hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Qua đó, tiếp tục củng cố niền tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ của các đơn vị tham gia, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trọng tâm là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, học tập, lao động; đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư, tật xu hình thành trong tập th và cá nhân mi đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiện vụ được giao./.

THANH LÂM (TCKT)