Xuất bản thông tin

null Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh Đồng Tháp: Tổ chức Lễ phát động 90 ngày thi đua chào mừng 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trang chủ Tin tức sự kiện Trang bìa

Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh Đồng Tháp: Tổ chức Lễ phát động 90 ngày thi đua chào mừng 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thiết thực lập thành tích cao nhất chào mừng 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 25/12/2020 Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “90 ngày Thanh niên Quân đội thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

Tham dự buổi Lễ phát động thi đua có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc, cùng cán bộ, chiến sĩ đoàn viên thanh niên 100% các Đoàn cơ sở trong Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh. Nội dung triển khai đợt thi đua cao điểm đã nêu bật vị trí, ý nghĩa của Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với các chỉ tiêu bảo đảm sát thực tiễn, gọn, rõ, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện; các Đoàn cơ sở căn cứ tình hình cụ thể để xác định nội dung 3 nhất, 1 công trình, phần việc” phù hợp, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian diễn ra đợt thi đua, làm tiền đề hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021. Đánh giá khái quát kết quả nổi bật trong thực hiện phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng” của các đơn vị; biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu sau đợt thi đua.

Ảnh: Lễ phát động 90 ngày thi đua chào mừng 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sau phát động thi đua, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức sinh hoạt quán triệt, bàn biện pháp, đăng ký quyết tâm và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm ngay từ ngày đầu, tuần đầu. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về buổi Lễ và kết quả đợt thi đua cao điểm trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài Quân đội; chủ động làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng; kịp thời rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng, hiệu quả đợt thi đua cao điểm, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Với khí thế mới của đợt thi đua cao điểm, tin tưởng rằng cán bộ, chiến sĩ đoàn viên thanh niên quân sự tỉnh Đồng Tháp sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

   THANH LÂM (TCKT)