Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Khánh thành Cầu Hy vọng tại huyện Châu Thành

Chi tiết bài viết Hoạt động Đoàn - Hội - Đội trong Tỉnh

Đồng Tháp: Khánh thành Cầu Hy vọng tại huyện Châu Thành

Ngày 22 tháng 12 năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Tỉnh tổ chức khánh thành 03 cây cầu Hy vọng tại huyện Châu Thành: Cầu Chùa Pháp Đăng, Bà Đình 2, Đỗ Gia . Cầu được thiết kế với chiều dài trung bình là 30m và rộng là 3,5m.

Đại biểu cắt băng khánh thành cầu Hy vọng 117

Đến nay, trên địa bàn huyện Châu Thành đã khởi công 10 cây cầu trong đó khánh thành 08 cây do Quỹ Hy vọng tài trợ. Công trình cầu hoàn thành góp phần tạo nên hệ thống giao thông thuận lợi, thuận tiện cho giao thương, đi lại của nhân dân, mở ra cơ hội lới cho người dân địa phương. Mỗi cây cầu được khánh thành như tiếp thêm ngọn lửa hy vọng cho mỗi người dân nơi đây.

Đại biểu cắt băng khánh thành cầu Hy vọng 130

Trong năm 2020, toàn tỉnh đã hỗ trợ vận động kinh phí xây dựng cho 40 cây cầu giao thông nông thôn trị giá gần 14,9 tỷ đồng.

Băng Giang – TNNTCNĐT