Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Nâng cao kiến thức đối ngoại và kỹ năng Hội nhập quốc tế cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên năm 2021

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Đồng Tháp: Nâng cao kiến thức đối ngoại và kỹ năng Hội nhập quốc tế cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên năm 2021

Nhằm nâng cao kiến thức hội đối ngoại và kỹ năng Hội nhập quốc tế cho đội ngũ Cán bộ đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao kiến thức đối ngoại và kỹ năng Hội nhập quốc tế trong đoàn viên, thanh niên.

Thông qua các buổi hoạt động các bạn đoàn viên, thanh niên được tìm hiểu các kiến thức cơ bản về công tác đối ngoại, lễ tân và vai trò của Đoàn Thanh niên trong thời kỳ hội nhập hiện nay. Bên cạnh đó, tuyên truyền các thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của đất nước, của Tỉnh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực; cổ vũ thực hiện Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các hoạt động quảng bá hình ảnh Đồng Tháp và mối quan hệ tốt đẹp của tỉnh Đồng Tháp với tỉnh Prây-Veng (Vương quốc Campuchia), tỉnh Salavan và tỉnh Chămpasak (Lào).

Ảnh: Tập huấn trực tuyến công tác đối ngoại, với chuyên đề An ninh quốc phòng

Trong năm 2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức được 02 hoạt động với các chuyên đề liên quan đến công tác nâng cao kiến thức đối ngoại và kỹ năng hội nhập quốc tế trong thanh niên. Như vậy, việc tổ chức các hoạt động nâng cao kiến thức về hội nhập quốc tế của Việt Nam cũng như các kiến thức liên quan đến công tác truyền thông đối ngoại giúp cho cán bộ đoàn viên, thanh niên có thêm kiến thức, kỹ năng trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền nâng cao kiến thức về các nội dung hội nhập quốc tế của Việt Nam, những chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, góp phần tuyên truyền giáo dục, nâng cao kiến thức hội nhập quốc tế cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

THẾ SANG-TCKT