Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn đăng ký hỗ trợ thiết bị học tập và đăng ký nhu cầu cần hỗ trợ

Chi tiết bài viết Ngân hàng thiết bị học tập

Hướng dẫn đăng ký hỗ trợ thiết bị học tập và đăng ký nhu cầu cần hỗ trợ

Để tiếp cận cũng như hỗ trợ nhiều học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 về trang thiết bị học tập trực tuyền và dụng cụ học tập nhiều hơn nữa, "Ngân hàng thiết bị học tập: đã cập nhật thêm những tính năng mới. Mà cụ thể đó là gì xin mời các bạn theo dõi đoạn video dưới đây