Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 06 -TB/HĐĐ 02/10/2020 TB Kết quả xếp loại Hội đồng Đội huyện, thị, thành phố năm học 2019 - 2020.
2 30/09/2020 ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA Thực hiện nhiệm vụ Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2020 - 2021 đối với khối THPT và Trung tâm GDTX
3 28 -CTr/TĐTN-TTNTH 02/10/2020 CTr Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 2021.
4 08 -CTr/HĐĐ 30/09/2020 CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA dành cho Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố thực hiện nhiệm vụ công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021
5 07 -CTr/HĐĐ 30/09/2020 CTr Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 - 2021.
6 111 -CV/TĐTN-SGDĐT 02/10/2020 CV thống nhất một số nội dung hoạt động trong Chương trình Công tác Đoàn – Đội trường học từ năm học 2020 - 2021
7 110 /CTr-SGDĐT-TĐTN 02/10/2020 CTr CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Tổ chức các hoạt động giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, Năm học 2020– 2021
8 70 -CV/HĐĐ 26/08/2020 CV triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2020 - 2023.
9 183 -KH/TĐTN-TNNTCN&ĐT 31/08/2020 KH Tổ chức các hoạt động phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên ... năm 2021
10 197 - KH/TĐTN-TCKT 28/12/2020 KH Tổ chức tuyên dương 90 tập thể và cá nhân là Chi đoàn mạnh, Bí thư chi đoàn tiêu biểu và cán bộ đoàn tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2021
11 15- HD/TĐTN-TCKT 28/12/2020 HD Kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
12 14 - HD/TĐTN-TCKT 28/12/2020 HD Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn...
13 1051 -CV/TĐTN-TTNTH 21/02/2020 CV thực hiện công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI.
14 170 -KH/TĐTN -TNNTCNĐT 09/06/2020 KH Hỗ trợ Đảng viên trẻ phát kinh tế tỉnh Đồng Tháp năm 2020
15 04 -HD/TĐTN-TNNTCN&ĐT. 27/02/2018 HD Triển khai thực hiện Công trình thanh niên.
16 174 -KH-UBND 23/07/2020 KH tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2020.
17 05 -HD/TĐTN-TNNTCNĐT 16/04/2018 HD Thực hiện mô hình Cụm (tuyến) dân cư Xanh - An toàn.
18 132 -KH/TĐTN-TNNTCN&ĐT 08/11/2019 KH Hỗ trợ thanh niên Khởi nghiệp giai đoạn 2019 - 2022.
19 180 -KH/TĐTN-PT 06/08/2020 KH Tổ chức cuộc thi trực tuyến “An toàn giao thông năm 2020”.
20 176 -KH/TĐTN-TCKT 22/07/2020 KH tổ chức tập huấn cán bộ đoàn cơ sở tình Đồng Tháp năm 2020.