Xuất bản thông tin

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 70 -CV/HĐĐ 26/08/2020 CV triển khai phong trào “Kế hoạch nhỏ” giai đoạn 2020 - 2023.
2 183 -KH/TĐTN-TNNTCN&ĐT 31/08/2020 KH Tổ chức các hoạt động phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên ... năm 2021
3 197 - KH/TĐTN-TCKT 28/12/2020 KH Tổ chức tuyên dương 90 tập thể và cá nhân là Chi đoàn mạnh, Bí thư chi đoàn tiêu biểu và cán bộ đoàn tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2021
4 15- HD/TĐTN-TCKT 28/12/2020 HD Kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”
5 14 - HD/TĐTN-TCKT 28/12/2020 HD Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn...
6 1051 -CV/TĐTN-TTNTH 21/02/2020 CV thực hiện công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI.
7 170 -KH/TĐTN -TNNTCNĐT 09/06/2020 KH Hỗ trợ Đảng viên trẻ phát kinh tế tỉnh Đồng Tháp năm 2020
8 04 -HD/TĐTN-TNNTCN&ĐT. 27/02/2018 HD Triển khai thực hiện Công trình thanh niên.
9 174 -KH-UBND 23/07/2020 KH tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2020.
10 05 -HD/TĐTN-TNNTCNĐT 16/04/2018 HD Thực hiện mô hình Cụm (tuyến) dân cư Xanh - An toàn.
11 132 -KH/TĐTN-TNNTCN&ĐT 08/11/2019 KH Hỗ trợ thanh niên Khởi nghiệp giai đoạn 2019 - 2022.
12 180 -KH/TĐTN-PT 06/08/2020 KH Tổ chức cuộc thi trực tuyến “An toàn giao thông năm 2020”.
13 176 -KH/TĐTN-TCKT 22/07/2020 KH tổ chức tập huấn cán bộ đoàn cơ sở tình Đồng Tháp năm 2020.
14 181 -KH/TĐTN-TCKT&TG 07/08/2020 KH Tổ chức Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi tỉnh Đồng Tháp năm 2020.
15 179 -KH/TĐTN-TCKT&TG 06/08/2020 KH Giám sát về việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm 2020.
16 14 -KH/HĐĐ 07/05/2020 KH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2020).
17 1265 -CV/TĐTN-TTNTH 10/08/2020 CV tổ chức tuyên dương học sinh 3 tốt và Nhà giáo trẻ tiêu biểu tỉnh Đồng Tháp năm 2020.
18 1266 -CV/TĐTN-TTNTH 10/08/2020 CV tham gia Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2020.
19 174 -KH/TĐTN-TTNTH 03/07/2020 Kế hoạch Tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi 2020”
20 144 -KH/TĐTN-TTNTH 31/01/2020 Kế hoạch tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X - năm 2020