Xuất bản thông tin

null Kiên quyết đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Trang chủ Tin tức sự kiện Trang bìa

Kiên quyết đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái trên internet, mạng xã hội bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm đại hội Đảng các cấp là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu

Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đồng Tháp luôn xác định, phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa quân đội” trên không gian mạng giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng là nhân tố quyết định, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nói chung, BĐBP Tỉnh nói riêng, là nhiệm vụ hàng đầu xây dựng BĐBP Tỉnh vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Thời gian gần đây, nhất là trước thềm đại hội Đảng các cấp các phần tử cơ hội chính trị, bất mãn lại tìm mọi cách để “tung tin sai lệch”, hướng lái dư luận bằng những thông tin bịa đặt với mục đích làm cho nhân dân không tin vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng. Điều đáng nói là không ít cán bộ, đảng viên, quần chúng do chưa rõ thông tin, một số lạm dụng mạng xã hội nên có dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thông qua việc bình luận và phát tán những nội dung sai lệch; bằng mọi âm mưu, thủ đoạn các thế lực thù địch tăng cường, ráo riết phát tán các loại ấn phẩm, tài liệu, sách báo trên mạng xã hội để tuyên truyền sai sự thật. Đơn cử qua vụ việc, trong công tác phòng, chống dich bệnh Covid –19 cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; các cơ quan chức năng luôn bám sát sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ thường xuyên cập nhật những thông tin chính xác. Thế nhưng trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin giả, thông tin chưa được kiểm chứng về diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19 làm nóng thông tin để câu “like”, câu “view” gây hoang mang trong nhân dân.

Trung tá Nguyễn Vũ Hợp, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP tỉnh Đồng Tháp

Trước đó, trên mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, Youtube, Zalo, những hình ảnh và bình luận sai lệch sự việc cơ quan chức năng xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật ở Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cũng rất nhiều. Vẫn chiêu bài lắp ghép hình ảnh, suy đoán thiếu căn cứ dựa vào “phỏng vấn”, “trao đổi” với một số đối tượng chống đối, họ đã dựng lên vụ việc khác xa sự thật nhằm vu cáo Đảng, Nhà nước đưa lực lượng đàn áp “dân lành”, kêu gọi “quốc tế hóa” vấn đề...Vụ việc trên là hai trong nhiều thông tin sai lệch được các phần tử chống đối, bất mãn chính trị trong và ngoài nước cấu kết để chống phá trước thềm đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng. “Kịch bản” chung nhất là các đối tượng tiến hành thông tin dưới dạng thật - giả, đúng - sai lẫn lộn ở các cấp độ khác, lặp đi lặp lại, khiến người dân khó phân biệt, dễ lầm lẫn. Những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu cán bộ, đảng viên do một số phần tử thoái hóa, biến chất, cơ hội trong nội bộ tung ra thường biểu hiện ở một số kiểu dạng, như: Xuyên tạc, nói sai sự thật về tình hình sức khỏe cán bộ cấp cao; công tác nhân sự; moi móc, thêu dệt bí mật đời tư; bình phẩm, phán xét về trình độ, năng lực...

Có thể nói, dù tuyên truyền dưới hình thức, phương pháp nào đi chăng nữa thì mục tiêu trọng tâm mà các đối tượng hướng tới là chống phá nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng. Từ thông tin sai trái mang tính võ đoán, chúng gây ra hiểu nhầm, làm giảm sút vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng; làm tổn thương tình cảm, suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, cản trở sự phát triển của đất nước. Với những cá nhân tiếp nhận thông tin mà bản lĩnh chính trị thiếu vững vàng, rất dễ rơi vào trạng thái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Để kịp thời đấu tranh quan điểm sai trái trên không gian mạng giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng nhất là trước thềm Đại hội Đảng các cấp thời gian tới Đảng ủy BĐBP tỉnh Đồng Tháp tập trung triển khai thực hiện các giải pháp sau:

Trước hết, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong BĐBP Tỉnh bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy BĐBP về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Đảng ủy BĐBP đã ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị xác định chủ trương, giải pháp, xây dựng kế hoạch tiến hành tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị mình.

Thứ hai, tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung bồi dưỡng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội; mục tiêu lý tưởng, bản chất, truyền thống, chức năng nhiệm vụ của BĐBP trong thời kỳ mới; chỉ đạo các đơn vị tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện lấy xây dựng chính trị làm cơ sở; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ giúp mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị có đủ “kiến thức nền” tự nhận diện, sàng lọc, tiếp nhận thông tin tích cực, chính thống, “miễn dịch” với những thông tin xấu, độc và chủ động đấu tranh không khoan nhượng với các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội.

Thứ ba, chủ động nắm bắt các mối quan hệ xã hội, thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin với gia đình quân nhân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những tư tưởng, hành động tiêu cực của quân nhân. Thường xuyên thông tin thời sự, tình hình chấp hành kỷ luật của toàn quân; duy trì hiệu quả các mô hình sinh hoạt “Tổ 3 người”; “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”,… xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để cán bộ, đảng viên, quần chúng rèn luyện, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thứ tư là, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong đấu tranh, ngăn chặn thông tin xấu độc, thực hiện triệt để Luật An ninh mạng. Trong đó, tập trung phát hiện, xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi tuyên truyền, lôi kéo, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước. Mặt khác, cần chú trọng tuyên truyền kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thành quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt nhằm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, lấy “xây” để “chống” nhằm kịp thời định hướng dư luận.

Những giải pháp trên chỉ thực hiện được hiệu quả khi có được đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, có tâm huyết và quyết tâm chính trị cao. Do vậy, vấn đề cốt lõi là cần tiếp tục quy tụ, rèn luyện được đội ngũ cán bộ trong sạch, liêm khiết, đề cao dân chủ, đặt lợi ích của nhân dân, của Đảng, của Nhà nước lên trên lợi ích cá nhân trong thực thi công vụ. Từ đó, vô hiệu hóa các kiểu “tung tin sai trái”, hướng lái dư luận; để đường lối của Đảng đi vào cuộc sống; tạo ra sức mạnh xây dựng Tỉnh nhà giàu mạnh.

BĐBP Tỉnh là một bộ phận của lực lượng vũ trang Tỉnh, cũng là đối tượng chống phá của các thế lực phản động, thù địch. Do vây, thời gian tới, Đảng ủy, BĐBP Tỉnh luôn quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Đảng ủy BĐBP, kiên định quan điểm dựa vào dân, lấy dân làm gốc, quần chúng nhân dân là chủ thể, “mỗi người dân là cột mốc sống” để tạo nên thế trận biên phòng toàn dân quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên nhất là chiến sỹ mới nhận thức sâu sắc những nguyên lý cơ bản, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội nói chung và BĐBP nói riêng; làm nổi bật bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tình đoàn kết quân với dân. Đồng thời, vạch trần những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trong BĐBP Tỉnh./.

Nguồn: BĐBP Tỉnh