Xuất bản thông tin

null Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Đồng Tháp năm 2020

VIDEO CLIP Video clip

Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Đồng Tháp năm 2020

Sáng ngày 16/07/2020, tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp rợp cờ hoa và rộn ràng tiếng hát bởi 200 gương mặt điển hình cháu ngoan Bác Hồ (CNBH) và 48 đại biểu là phụ trách Đội tiêu biểu xuất sắc của tỉnh cùng về “khoe sắc thắm” trong phiên trọng thể của Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, năm 2020.