Xuất bản thông tin

null Bí thư Tỉnh ủy gặp gỡ ĐVTN, Tuyên dương Đảng viên trẻ, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

VIDEO CLIP Video clip

Bí thư Tỉnh ủy gặp gỡ ĐVTN, Tuyên dương Đảng viên trẻ, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Kỷ niệm 130 năm Thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020). Ngày 18/5, Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức chươn trình Bí thư Tỉnh ủy gặp gỡ ĐVTN, Tuyên dương Đảng viên trẻ, tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và các mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020.