Xuất bản thông tin

null Hướng dẫn dự thi Cuộc thi trực tuyến Thanh niên với Kiến thức pháp luật năm 2021

VIDEO CLIP Video clip

Hướng dẫn dự thi Cuộc thi trực tuyến Thanh niên với Kiến thức pháp luật năm 2021

Ở ĐÂY CÓ HƯỚNG DẪN DỰ THI THANH NIÊN VỚI KIẾN THỨC PHÁP LUẬT NĂM 2021!!!

Nếu chưa biết cách thức dự thi xem ngay video Hướng dẫn này và tham gia ngay và luôn nào cả nhà ơi~

Nghe nói đề dễ đọc không kịp luôn mà không tin, đăng ký mần thử nào!!!

Tham gia thi ngay bằng cách mở trình duyệt trên máy tính hoặc điện thoại và truy cập website: thanhnienvoiphapluat.vn nhé!