Xuất bản thông tin

null Video tổng kết Thiếu nhi Đồng Tháp, tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn

VIDEO CLIP Video clip

Video tổng kết Thiếu nhi Đồng Tháp, tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn

Với chủ đề : “Thiếu nhi Đồng Tháp, tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn” Công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp năm học 2020 - 2021 được Hội đồng Đội các cấp triển khai thực hiện đạt được những kết quả nổi bật