Xuất bản thông tin

null Tuổi trẻ Hồng Ngự – Hành trình tìm đến địa chỉ đỏ

Chi tiết bài viết Tin tức sự kiện Trang bìa

Tuổi trẻ Hồng Ngự – Hành trình tìm đến địa chỉ đỏ

Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, đạo đức cho đội viên, học sinh và ĐVTN. Hướng đến kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, hưởng ứng “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc Tôi” do Trung ương Hội phát động, đặc biệt là đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Hồng Ngự sắc son niềm tin với Đảng”. Huyện đoàn cùng UBH Huyện tổ chức phát động hành trình tìm đến địa chỉ đỏ - tìm hiểu các địa điểm lịch sử Cách mạng tại huyện. Hoạt động nhằm giúp đội viên, học sinh và ĐVTN tìm về địa chỉ đỏ - nơi đã ghi dấu những chiến công của các thế hệ ông cha trên vùng đất biên giới Hồng Ngự.

Thời gian qua, Đoàn – Hội – Đội huyện đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, đạo đức bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: tổ chức thi trưng bày hình ảnh về các nhân vật lịch sử, thi run chuông vàng tìm hiểu về lịch sử, về biên giới, biển đảo, về Đảng về Bác Hồ đưa đội viên, học sinh và ĐVTN đến các địa chỉ đỏ như cột mốc biên giới, bia tưởng niệm các liệt hi sinh trong chiến tranh biên giới tây nam, dâng hoa, thắp hương tại các nhà bia tưởng niệm liệt si, các khu di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia…Lồng ghép trong các buổi hoạt động, dã ngoại các nội dung tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống lãnh đạo cách mạng của Đảng ta qua các thời kỳ, đặc biệt là bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Lắng nghe tuyên truyền biên giới

Đặc biệt, Hồng Ngự là huyện biên giới nên công tác tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo quốc gia vô cùng quan trọng. Để nâng cao hơn nữa nhận thức, giữ gìn, bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của mọi cá nhân đối với vùng biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, trong các buổi tham quan, tìm hiểu cột mốc biên giới, đội viên, học sinh và ĐVTN còn được thông tin về tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới trong thời gian qua, kết quả đấu tranh với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, vấn đề biên giới, lãnh thổ. Bên cạnh đó, ĐVTN còn được tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo như Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về  “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XII của Đảng, các nghị quyết Hội nghị Trung ương trong năm 2017 có liên quan đến vấn đề biển, đảo.

Phát biểu về ý nghĩa của Hành trình này, đồng chí Nguyễn Thị Nương – Bí Thư Huyện đoàn cho rằng: Trong Hành trình đến với các địa chỉ đỏ - các địa danh cách mạng trên địa bàn huyện biên giới Hồng Ngự, lãnh đạo Đoàn – Hội - Đội mong muốn tuổi trẻ Huyện nhà thể hiện đạo lý “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ biên cương Tổ quốc. Giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc khẳng định niềm tin sắt son của tổ chức Đoàn – Hội – Đội và thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm của tuổi trẻ huyện nhà trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

                                                                                                                                  Huệ Phạm                                                 

Huyện đoàn Hồng Ngự - TNNTCNĐT