Xuất bản thông tin

null Tham gia Ngày hội non sông với thông điệp 4 NHỚ - 4 ĐÚNG - 4 ĐỦ

Trang chủ Tin tức sự kiện Trang bìa

Tham gia Ngày hội non sông với thông điệp 4 NHỚ - 4 ĐÚNG - 4 ĐỦ

Ngày 23 tháng 5 năm 2021- Ngày đặc biệt năm năm mới có một lần - Ngày triệu nhịp đập chung niềm tự hào, ngày cả dân tộc một lời khẳng định: "Tôi sẽ đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2021 - 2026.

Đó cũng là ngày mỗi chúng ta đều trở nên RẤT RẤT ĐẶC BIỆT! Vì sao Ư? Bởi vì chính là bạn, là bạn đó chứ không phải ai khác đâu, là người quyết định ai là nhân sự tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp - các cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất ở cấp trung ương và địa phương tại nước ta.

 Là thế hệ trẻ tiếp bước dưới ngọn cờ đỏ sao vàng. Hãy là những cử tri trẻ có trách nhiệm! Cùng nhau đi bầu cử vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 và đừng quên thông điệp "4 NHỚ - 4 ĐÚNG - 4 ĐỦ" nhé! 

"Mỗi lá phiếu gửi trọn niềm tin, về tương lai xã hội văn minh" 

Tuổi trẻ Đất Sen Hồng

______________________________________________

#Cutritretrachnhiem #Ngayhoinonsong #Toisedibaucu #Bancungdibaucu #4nho4dung4du