Xuất bản thông tin

Trang chủ CÁC BÀI HỌC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

ĐKCCQ tỉnh tổ chức học tập lý luận chính trị dành cho Đoàn viên năm 2020

Vừa qua, tại cơ quan Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức học tập 4 bài Lý luận chính trị dành cho Đoàn viên năm 2020 thu hút trên 40 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia.